Prace wysokościowe

W sytuacji gdy praca musi być wykonana na dużej wysokości lub w trudnodostępnym miejscu, trzeba użyć specjalistycznego sprzętu alpinistycznego.  Techniki linowe pozwalają na realizację zlecenia, kiedy drabiny, rusztowania czy podnośniki nie zdają egzaminu. Posiadamy odpowiedni sprzęt oraz przeszkolenia z technik dostępu linowego.

Wykonujemy wszelkie usługi wysokościowe:

 • mycie okien, przeszkleń, szklanych fasad, świetlików dachowych, kolektorów słonecznych
 • mycie dachów i elewacji
 • montaż kolców i siatek przeciw ptakom
 • montaż reklam, banerów wielkoformatowych, anten, instalacji odgromowej
 • prace arborystyczne (wycinka drzew i krzewów)
 • inspekcje i ekspertyzy obiektów
 • dokumentacja fotograficzna obiektów
 • prace serwisowe
 • drobne prace remontowo-budowlane
 • demontaż konstrukcji stalowych
 • prace rozbiórkowe (demontaż dachów, kominów)
 • usuwanie pokryć eternitowych (azbest)
 • transport przy użyciu technik linowych
 • inne prace alpinistyczne

W okresie zimowym dodatkowo oferujemy:

 • usuwanie pokrywy śnieżnej (odśnieżanie)
 • zbijanie sopli i zwisów śnieżnych