Kontrola sprzętu ochrony indywidualnej

KONTROLA SOI – Środki Ochrony Indywidualnej (SOI)  to specjalistyczny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości lub doznaniem uszczerbku na zdrowiu, taki jak kaski, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa (uprzęże), karabinki, taśmy stanowiskowe, amortyzatory bezpieczeństwa itd.

Każdy użytkownik  SOI musi dokonać kontroli sprzętu przed każdym jego użyciem, jednak jak mówi  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) oraz wdrożona przez nie  dyrektywę dotyczącą środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG, SOI muszą być poddawane okresowym kontrolą technicznym.

Według przepisów obowiązkiem każdego pracodawcy jest aby Sprzęt Ochrony Indywidualnej był poddawany kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy. Posiadamy odpowiednie uprawnienia do kontrolowania SOI

Oferujemy kontrolę Środków Ochrony Indywidualnej, które są wykorzystywane do:

 • prac wysokościowych
 • prac budowlanych
 • prac arborystycznych
 • parków linowych
 • ścianek wspinaczkowych
 • wspinaczki górskiej

 

Wykonujemy:

 • kontrole okresowe
 • kontrole specjalne
 • określenie terminu pomiędzy okresowymi przeglądami
 • konserwacja SOI
 • serwis SOI
 • trwałe oznakowanie lin
 • sporządzenie oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji

 

 

Cennik kontroli Sprzętu Ochrony Indywidualnej
Nazwa cena netto (zł)
kontrola SOI – absorber 15
kontrola SOI – bloczek 5
kontrola SOI – lonża regulowana 15
kontrola SOI – kask 7
kontrola SOI – lina 0,2 (metr bieżący)
kontrola SOI – ławka 10
kontrola SOI – karabinek 3
kontrola SOI – pętla / lonża 4
kontrola SOI – płytka stanowiskowa 3
kontrola SOI – przyrząd asekuracyjny 15
kontrola SOI – przyrząd zaciskowy 10
kontrola SOI – przyrząd zjazdowy 15
kontrola SOI – punkt kotwiący 10
kontrola SOI – uprząż kompletna 30
kontrola SOI – uprząż biodrowa 20
kontrola SOI – uprząż piersiowa 10

 

* Nieoczyszczony sprzęt dostarczony do kontroli, może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat